องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
1 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน (E-Plan)   http://e-plan.dla.go.th...
2 ระบบเบี้ยยังชีพ   http://welfare.dla.go.th...
3 ระบบเลือกตั้ง   http://ele.dla.go.th...
4 ระบบฝากข่าวอปท.   http://www.dla.go.th/servlet/NewsServlet?_mode=new_abt_news...
5 ระบบบันทึกบัญชี (E-Laas)   http://www.laas.go.th...
6 ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษาท้องถิ่น   http://sis.dla.go.th...
7 ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์   http://ereport.dla.go.th...
8 ระบบสารบัญ   http://sarabun.dla.go.th...
9 ระบบสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   http://ccis.dla.go.th...
10 ระบบฐานข้อมูลกลาง (INFO)   http://info.dla.go.th...
11 สถ.ชวนเที่ยว   http://info.dla.go.th/travel...
12 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารราชการ   http://www.dla.go.th/servlet/DynamicWebServlet?dynamicwebId=21...
13 ข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น   http://www.dla.go.th/servlet/LawServlet?regType=1...
14 ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)   http://123.242.164.132/eoffice/login...
15 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงราย   http://www.chiangrai.net/damrongthum...
16 ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา จ.เชียงราย   http://www.chiangrai.net/cpoc/newTender/index.aspx...
17 ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก   http://www.rimkok.go.th/index.php?View=download&DownloadID=17&name=%E0%B8%A3%E0%...
18 แหล่งท่องเที่ยว ตำบลริมกก   http://thailandtourismdirectory.go.th/th/info/attraction/detail/itemid/81730...
19 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และท้องถิ่น   http://https://obt.nhso.go.th/obt/home?fbclid=IwAR3RjY0-kPWWUeXfSnWRiZK7N1C7nFuR...
จำนวน Link ทั้งหมด 19
จำนวนหน้า 1