นายชำนาญ ช่างปัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก free 4xxx group xxx Reagan Foxx

นายบุญญพันธ์ พุทธโชติอนันต์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  IP ของคุณ
3.238.180.255
ออนไลน์ 13ip
วันนี้ 207ip
เดือนนี้ 3495ip
ปีนี้ 31304ip
ทั้งหมด 433590ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.68.93)
วันนี้ เวลา 13.00.48 น.
 รวมข่าวสารอื่นๆในรอบ 30 วัน
   โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)...

ข่าวกิจกรรม โดย สำนักปลัด Post Date 3/3/2565 Read (133)

   ติดโควิด กักตัวที่บ้านปฏิบัติอย่างไร...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 11/1/2565 Read (205)

   เตรียมแผนรับมือโควิดอย่างไร...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 11/1/2565 Read (190)

   ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต พ.ศ.2564...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 5/1/2565 Read (180)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2565...

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 9/5/2565 Read (10)

สถิติการให้บริการตามภารกิจของ อบต. ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)...

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/สถิติ/รายงานผล โดย admin Post Date 30/4/2565 Read (18)

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน...

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โดย admin Post Date 30/4/2565 Read (19)

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ...

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต โดย admin Post Date 29/4/2565 Read (19)

ประกาศขยายแผนป้องกันการทุจริต...

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โดย admin Post Date 29/4/2565 Read (25)

ประกาศนโยบายไม่รับของหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่...

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต โดย admin Post Date 29/4/2565 Read (27)

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564...

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โดย admin Post Date 28/4/2565 Read (26)

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำไตรมาสที่ 1 - 2 ประจำปี 2565...

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต โดย admin Post Date 28/4/2565 Read (17)