องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางอรวรรณ โชคลิขิตอำนวย
ผู้อำนวยการกองคลัง บริหารระดับต้น
ข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวจิรกิตต์ คำจันทร์
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
ข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวสุพิชญาณัฏฐ์ เพ็ญสุข
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
ข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวผ่องพรรณ จุมปา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวรัตติกาล คนอ้วน
ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

นางสาวอัญชลี จันทร์ระวัง
คนงานทั่วไป

นางสาวนุศรา สิทธิขันแก้ว
จ้างเหมาบริการ

นายมัทธิว พงษ์จิตภักดิ์
จ้างเหมาบริการ
 
จำนวนบุคลากร ทั้งหมด 8 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า
xxxpornfull babeporn pornowatch free 4xxx xxx tranny Reagan Foxx